Sänglarm - Larmar när patienten försöka resa sig i sängen. Artikelnr. SL1100 Pris 4950kr exkl moms

Sänglarmet ger en ny dimension till fallprevention. Vi har under flera år sålt de populära CareMat larmmattorna till de flesta sjukhus och vårdenheter i Sverige som larmar när patienten stiger ur sängen och placerar fötterna på mattan. Sänglarmet är utvecklat i samarbete med fallprevention gruppen på Danderyds sjukhus.

Nu kan du på ett enkelt sätt kombinera larmmatta och sänglarm för bästa möjliga patientkontroll!

Sänglarmet  har 2 olika funktioner: Sänglarm eller Sänggrindslarm

Sänglarm      

Sänglarmet fungerar genom att patienten ligger på ett mjukt gummiband som placeras under lakanet. 

Patienten känner inte bandet alls. När patienten reser sig startar en timer (inställbar mellan 1 sekund till 10 sekunder). Om patienten lägger sig ner igen inom denna tid ges inget larm. Anledningen är att sänglarmet inte skall larma om patienterna vänder sig i sängen.

Bandet som används är tillverkat av EtenPropan (EDPM). Ett material med utmärkta egenskaper, mot ozon, kemikalier, vatten-ånga och polära lösningsmedel som t.ex. aceton, metanol eller eter. Därför mycket lämpligt då då det lätt kan tvättas efter kontakt med kroppsvätskor eller liknande.

Sänggrindsalarm   

Sänggrindsalarmet fungerar genom att gummibandet monteras på sänggallret med 2 buntband. Dessutom är det en fördel att använda några dubbelhäftande fästkuddar under mitten på bandet.

Tidsfördröjningen  kan nu justeras ner till minimum (1 sek) då larmet nu aktiveras när patienten lägger handen på sänggrinden.

 

                      - Används där patienten inte får stiga upp
  - Justerbar larmfördröjning 1 - 10 sekunder
  - Vattentät sensor och tvättbar i 70% alkohol
  - Dubbla extra ingångar för handlarm och larmmatta

 

En ytterligare fördel är att sänglarmet dessutom har dubbla extra ingångar för ytterligare larmfunktioner som handlarm (patienten trycker på en knapp) eller larmmatta för ytterligare säkerhet.

Sänglarmet levereras komplett med färgmarkerad standard 6,3mm telepropp samt 12V väggadapter.

 Det är mycket enkelt att använda sänglarmet:

1. Lägg bandet under lakanet i sängen eller montera det på sänggrinden.

2. Koppla in adaptern (på bilden)

3. Lägg patienten i sängen

4. Anslut kontakten (på bilden) till larmsystemet.

5. Slå på strömbrytaren på sidan och larmet är aktiverat. (Du ser det även genom att lysdioden på ovansidan lyser)

       

Om du vill använda en larmmatta samtidigt, anslut denna till ena Extra ingång. Vill du även använda patientens egen larmkontakt, anslut den till andra Extra ingång. Nu har du 3 larmfunktioner samtidigt. Du har nu maximal kontroll på att patienten inte skall falla eller vandra iväg.

 

 Sänglarmet kan även kompletteras med en sändare för de fall där det inte finns inbyggt vägglarm. Till detta finns även en mottagare som kan placeras utanför rummet för att larma personalen. Röckvidd ca 30-50 meter beroende på väggar som kan hindra radiosignalerna

 

  • Last Updated:Monday 18 May 2020, 09:43:50.