TempWatch mottagare till CR700 & CR1100. Utan larmsystem. Artikel CRM07 Pris 1490kr +moms

TempWatch mottagare till CR700 & CR1100 för sjukhus med larmsystem. Artikel CRM08 Pris 1390kr +moms

Beskrivning

CRM07 är en mottagare som används till de trådlösa larmmattorna CR700 och CR1100. Med mottagaren medföljer även en LARMKNAPP som patienten kan ha vid sängen. Är utmärkt för vårdhem eller äldreboende där det inte finns ett larmsystem i varje rum.

Kan även användas separat utan larmmatta och bara fungera som larmknapp.

Denna mottagare kan enkelt ta emot signaler från placerade trådlösa larmmator från CareMat. Självlärande och kan på så sätt ge signaler för upp till 32 larmmattor utan programmering. Finns mattan inom räckhåll för mottagaren ansluter den sig automatiskt och larmar när någon trampar på mattan.

Räckvidden är naturligtvis helt beroende på hur många väggar som signalerna från mattan skall passera. Utan väggar, är räckvidden ca 150 meter. I ett sjukhus eller på ett vårdhem kan signalerna nå ca 3-4 rum.

Mottagaren CRM08 kan enkelt anslutas till befintliga larmsystem på sjukhus och vårdhem med 6,3mm kontakt.

Är speciellt lämplig för installationer inom hemvården i applikationer, där kanske patienten befinner sig på ovanvåningen och övervakaren (vårdaren) befinner sig på undervåningen. Systemet ger larm när patienten trampar på larmmattan. Allt sker helt trådlöst och kan mycket enkelt flyttar från plats till plats.

Vi levererar mottagaren med nätadapter och summer.


  • Last Updated:Tuesday 14 September 2021, 13:45:29.