TR-74Ui 4-kanals datalogger

TR-7xU 7

TR-74Ui 4-kanals datalogger. Temperatur, Fuktighet, Ljus samt UV-ljus Pris 2870kr

Beskrivning

TR-74Ui är en 4-kanals datalogger. Lagrar 8000 datapaket innan data behöver överföras till en dator med USB kabel.

Temperaturområde 0°C till 55°C.

Luftfuktighet 10% till 95% relativ fuktighet.

Ljus 0 till 130 000lx.

UV-ljus 0 till 30mW/cm.   Allt i ett! Koppla enheten till en dator med USB kabel och den medföljande mjukvaran presenterar direkt de lagrade data både grafisk och i tabellform.

Låg nivå på batteriet indikeras på den stora LCD displayen. Mätnoggrannhet 0,5°C, 5% luftfuktighet samt barometertryck 1,5hPa. 

Upplösning på LCD display 0,1°C.

Tidsintervallen mellan loggning av temperaturerna kan justeras i 15 olika tidsintervaller: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sekunder / 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuter. Lagringen av data är antingen i en oändlig slinga där den älsta datan skrivs över minnet är fullt. Eller En-Gång, sluta lagra när minnet är fullt.

Applikationsexempel:

  • Underhåll och kontroll av plantskolor och växthus
  • Utveckling av produkter för begränsning av UV strålning
  • UV reduktion i skolor och förskolor
  • Vid miljötankar under konstruktion av hem och fastigheter
  • Beräkning av ljusstyrka vid fotografering och filmning
  • Kontroll vid hantering, lagring av frukt och grönsaker
I konstgallerier, museum och utställningar för korrekt ljussättning 

 

 

 

 

 

 

 

 • Last Updated:Tuesday 14 September 2021, 13:45:29.