SensGuard temperatur mätsystem

SensGuard automatiskt mätsystem för temperatur & fuktighet & Co2 till butiker, lägenheter, skolor, restauranger, kontor eller industrin.

SensGuard Trådlös Temperatursensor DS1820, -30°C till +120°C

Read more ...

SensGuard Trådlös Temperatursensor PT100, -200°C till +250°C

Read more ...

SensGuard Trådlös Temperatur & Fuktighetssensor -30°C till +55°C & 0% till 100% RF

Read more ...

  • Last Updated:Monday 18 May 2020, 09:43:50.