SensGuard Trådlös Temperatur & Fuktighetssensor

 

SensGuard trådlös Temperatursensor ENS210 Pris: 676kr (exkl moms)

Beskrivning

SensGuard temperatursystem är ett trådlöst mätsystem till alla platser som behöver kontinuerlig övervakning av temperatur och fuktighet.

Det kan vara butiker, lägenheter, varuhus, kyldiskar, kylrum och andra platser.

Många platser är produkter lagras är fuktigheten väl så viktig som temperaturen.

Sensorn överför mätdata via radio (868MHz) till en basstation över ett avstånd på mellan 100 - 150 meter (kan variera beroende på väggar). Det inbyggda batteriet varar minst 5 år.

200 sensorer kan läsas av basstationen. Vid stora avstånd och många väggar kan man använda en basstation som repeater.

Sensorn mäter temperaturer mellan -30°C till +55°C samt relativ fuktighet 0% till 100%(Relativ Fuktighet, RF)

 

 

 


 

 

  • Last Updated:Tuesday 14 September 2021, 13:45:29.