SensGuard Trådlös Temperatursensor DS1820

SensGuard trådlös Temperatursensor DS1820 Pris: 894kr (exkl moms)

Beskrivning

SensGuard temperatursystem är ett trådlöst mätsystem till alla platser som behöver kontinuerlig övervakning av temperaturen. Det kan vara butiker, lägenheter, varuhus, kyldiskar, kylrum och andra platser.

Sensorn överför mätdata via radio (868MHz) till en basstation över ett avstånd på mellan 100 - 150 meter (kan variera beroende på väggar). Batterierna, AAA varar upp till 5 år

Till sensorerna behös en basstation - SensGuard TCPIP.

Upp till 200 sensorer kan läsas av basstationen. Vid stora avstånd och många väggar kan man använda en basstation som repeater.

Sensorn mäter temperaturer mellan -30°C till +120°C.


 

  • Last Updated:Tuesday 14 September 2021, 13:45:29.