Uppstigningslarm / Sänglarm

Sänglarm eller uppstigningslarm med digital display

Larmar när patienten reser sig upp i sängen. Artikelnr. SL1200 Pris 5950kr exkl moms

Beskrivning

SL1200 är ett digitalt uppstigningslarm eller sänglarm. Med den medföljande kontaktmattan under lakanet, vet personalen att patienten ligger ner i sängen.
Om patienten vänder sig i sängen, startar en timer, justerbar mellan 1 till 10 sekunder. Detta för att det inte skall bli några onödiga larm.
Displayen visar status och sänglarmets arbetsförlopp.

Om patienten fortsätter resa sig, larmas personalen av det interna larmsystemet.

Genom att slå omkopplaren till läge Grindlarm och man spänner fast det medföljande kontaktbandet på sänggrinden, kommer larmet att aktiveras om patienten lägger handen på sänggrinden.
Det finns 2 extra ingångar på nedsidan där du kan ansluta en larmmatta eller en signalknapp.

SL1200 ansluts till signaluttagen bakom sängen. Väggadaptern kopplas till uttaget 5VDC.
Kontaktmattan eller kontaktbandet till motsvarande uttag.
Kontaktmattan är 25 x 70cm och smidig och så tunn att patienten inte märker att den ligger under lakanet.

Larmet har en 2m kabel med teleplugg som passar i signaluttaget i väggpanelen. Signalknappen sätter du i ett av de extra Signaluttagen. I det andra kan du ansluta en larmmatta!

 Notera att texten på kontaktmattan endast gäller för USA.

Kontaktmattan 25 x 76cm, kan tvättas med 45% alkohol. Kan enkelt bytas ut vid skada.

Kontakt för kontaktmatta & Grindband

Displayen visar vid start att patienten skall läggas på kontaktmattan som placeras under lakanet. Bandet är tryckkänsligt och ger kontakt även för en lätt person.  Kontaktyta 25 x 75cm.

Med Ratten ställer du fördröjningen innan larm. Du ser på displayen fördröjningstiden i sekunder (1-10sekunder). Fördröjningen ger patienten möjlighet för att vända sig i sängen utan att larmet aktiveras.

När patienten försöker resa sig visas detta på displayen.

Uppstigningslarmet förhöjer säkerheten och förhindrar fall då det aktiverar patientlarmet redan när patienten börjar resa sig upp i sängen. Dessutom kan du på ett enkelt sätt kombinera larmmatta och uppstigningslarm för bästa möjliga patientkontroll!

  När du aktiverar larmet genom att trycka ner knappen får du följande bild på displayen

Displayen visar att larmet är aktiverat med den inställda fördröjningen, nu kan du lämna patienten!

Sänglarmet  har 2 olika funktioner: Uppstigningslarm eller Sänggrindslarm

   

Sänglarm   - Placera kontaktmattan under lakanet

 Kontaktmattan placeras under ryggen

Patienten känner inte kontaktmattan. När patienten reser sig startar en timer (inställbar mellan 1 sekund till 10 sekunder). Om patienten lägger sig ner igen inom denna tid ges inget larm. Anledningen till fördröjningen är att sänglarmet inte skall larma om patienterna vänder sig i sängen.

Grindlarm  - Placera bandet på sänggrinden

Grindlarmet fungerar genom att gummibandet monteras på sänggallret med 2 buntband. Dessutom är det en fördel att använda dubbelhäftande tejp vid mitten av bandet. Följ anvisningarna på displayen

Bandet som används är tillverkat av EtenPropan (EDPM). Ett material med utmärkta egenskaper, mot ozon, kemikalier, vatten-ånga och polära lösningsmedel som t.ex. aceton, metanol eller eter. Därför mycket lämpligt då det kan tvättas med alkohol efter kontakt med kroppsvätskor eller liknande.

Tidsfördröjningen  kan nu justeras ner till minimum (1 sek) då larmet nu aktiveras när patienten lägger handen på sänggrinden.

                      - Används när patienten inte skall stiga upp
  - Justerbar larmfördröjning 1 - 10 sekunder
  - Vattentät sensor, tvättbar i 70% alkohol
  - Dubbla extra ingångar för signalknapp och larmmatta

En ytterligare fördel är att sänglarmet dessutom har dubbla extra ingångar för ytterligare larmfunktioner som handlarm (patienten trycker på en knapp) eller larmmatta för ytterligare säkerhet.

Uppstigningslarmet levereras komplett med färgmarkerad standard 6,3mm telepropp samt 5V väggadapter.

 Det är mycket enkelt att använda sänglarmet:

1. Lägg bandet under lakanet i sängen eller montera det på sänggrinden.

2. Koppla in adaptern (på bilden)

3. Lägg patienten i sängen

4. Anslut kontakten (på bilden) till larmsystemet.

5. Följ anvisningarna på bildskärmen

       

Om du vill använda en larmmatta samtidigt, anslut denna till en av de 2ingångarna Extra Signal. Vill du även använda patientens egen larmknapp, anslut den till andra Extra Signal. Nu finns 3 larmfunktioner samtidigt. Detta ger maximal kontroll för att patienten inte skall falla eller vandra iväg.

Sänglarmet fungerar även med nya ASCOM systemet

Vi kan leverera våra uppstigningslarm med kontakt för ASCOM signalsystem. Uppge detta vid beställning.

 Sänglarmet kan även kompletteras med en sändare för de fall där det inte finns inbyggt vägglarm. Till detta finns även en mottagare som kan placeras utanför rummet för att larma personalen. Räckvidd ca 30-50 meter beroende på väggar som kan hindra radiosignalerna

 

 

 

  • Senast uppdaterad: tisdag 14 september 2021, 13:45:29.