Besöksräknare

 

Besöksräknare används för att räkna besökare till den lokal där du vill veta antalet besökare på olika sätt. Du kan mäta hur många som är i lokalen just nu, per timme, dag, vecka, månad eller år. Antingen grafiskt eller i tabellform. Du kan avläsa data manuellt, per radio, med nätverk eller på Internet (Molntjänst).

Powerpoint över SensMax besöksräknare:


Dessutom kan du med den medföljande mjukvaran även ansluta kassaregister för att verkligen se ekonomiska flöden.

SensMax som alla räknar besökarna genom att osynliga IR strålar bryts.

}

  • Senast uppdaterad: fredag 13 Maj 2022, 17:24:01.